Απρ 10

Δίτομο Έργο «Συμβολαιογραφικό Δίκαιο», του Τάσου Αθανασόπουλου

ΤΟ ΔΙΤΟΜΟ ΕΡΓΟ  «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» του Τάσου Αθανασόπουλου, τιμηθέν με έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών,  ΕΠΑΝΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ 2.200 ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟ  ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ.

Ο Α’ Τόμος, στον οποίο περιλαμβάνεται το 70% της ύλης του Συμβολαιογραφικού Δικαίου, με πλούσια θεωρία, νομολογία και πρακτική και με το σύνολο σχεδόν των γνωμοδοτήσεων και εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών, ΝΣΚ και Σ.ΣΕ.Α.Α.Δ., αποτελεί ασφαλή οδηγό για κάθε νομικό ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος Συμβολαιογράφος, αλλά και ο δικαστικός λειτουργός, δικηγόρος και κτηματολογικός προϊστάμενος, ευρύτερα.

Οι εμπορικές Εταιρείες  μετά τους  ν. 4072/2012 και 4541/2018  και τους  κ.ν. 4548/2018 και 4601/2019  (Το δίκαιο της νέας Ανώνυμης Εταιρείας, καθώς και οι Μετατροπές, Συγχωνεύσεις και διασπάσεις των Εταιρειών)  αναλύονται στη θεωρητική τους βάση στον Ά τόμο.

Στον ίδιο Τόμο επίσης περιλαμβάνονται και:

–    ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ μετά το ν. 4602/2019

  –     ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

–    ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ

    – ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

–   το ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

 –    ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 –    TO ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

 –  Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 –  ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

 –  ΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 –  Η ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 –  ΕΝ.Φ.Ι.Α.  –  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ – ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

   –   ΠΩΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

  –   ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

Στο Β’ Τόμο περιλαμβάνονται: Οι Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί Κινητών και Ακινήτων, ο Κώδικας Συμβολαιογράφων, καθώς  και όλες οι μορφές και κατηγορίες Υποδειγμάτων Συμβολαιογραφικών πράξεων, με αντίστοιχα σχόλια, σε επίπεδο Ιδιωτικού και Φορολογικού δικαίου.

Η ύλη των Υποδειγμάτων καταλαμβάνει στο σύνολό της τις  700 περίπου σελίδες.

Οι Συνάδελφοι μπορούν να προμηθευτούν και χωριστά κάθε Τόμο.

Ειδική προσφορά γίνεται για τους προεγγραφόμενους Συναδέλφους, έως 20/5/2019,.

Αθήνα 8/4/2019

Με εκτίμηση

Ηλιάνα Κωνσταντακοπούλου – Ι.Κ.Ε., Κολοκοτρώνη 69, Πειραιάς.

 

Επικοινωνία:  210.4133656 – 210.8132141 210210.21– 6933337006 – 6