Νέα

Απρ 17

Περιεχόμενα Δίτομου έργου

Δείτε τα κάνοντας κλικ εδώ

Ενδεικτικό απόσπαμα παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

I. Εκτελεστοί τίτλοι
– Το συμβολαιογραφικό έγγραφο ως εκτελεστός τίτλος
– Η περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης
– Η διαταγή πληρωμής ως τίτλος για εγγραφή υποθήκης
– Προσημείωση υποθήκης
– Η εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής

II. Περί απογράφων
ΙIΙ. Οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για έκδοση απογράφου είναι:
IV. Τέλη απογράφων
V. Μπορεί να εκδοθεί από το συμβολαιογράφο δεύτερο απόγραφο;
Προδικασία Αναγκαστικής εκτέλεσης (927)
Τρόπος κατάσχεσης – Έκθεση (954)
Επιδόσεις της έκθεσης (955)
Η κατ’ άρθρ. 958 απαγόρευση διάθεσης του κατασχεμένου κινητού
– Χρονικό σημείο έναρξης της απαγόρευσης διάθεσης

Πλειστηριασμός κινητών (959 – βλ. και ερμ. άρθρ. 998)

Άρθρο 960 (καταργήθηκε)
Κατακύρωση (965)
– Πρόσκληση από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού του επομένου (ή επομένων) πλειοδότη για καταβολή του προσφερθέντος πλειστηριάσματος
– Επίσπευση αναπλειστηριασμού
– Η προδικασία
– Η ευθύνη του υπερθεματιστή
– Η νομιμοποίηση του υπάλληλου του πλειστηριασμού στην εκτελεστική διαδικασία

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ (άρθρο 972)
– Έννομες συνέπειες της αναγγελίας κατ’ άρθρ. 972 § 2 εδ. 2
– ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (άρθρο 973
– Η πράξη δήλωσης υποκατάστασης
– Προϋποθέσεις υποκατάστασης με δήλωση του δανειστή
– Αναγγελία με ισχύ κατάσχεσης και δήλωση υποκατάστασης
– Η παραίτηση από την κατάσχεση μετά τη συντέλεση της υποκατάστασης
– Η δέσμευση για υποκατάσταση με βάση συναινετική αναστολή του πλειστηριασμού
– Η δέσμευση για υποκατάσταση με βάση δικαστική απόφαση
– Η δικαστική υποκατάσταση κατ’ άρθρ. 973 § 4
– Νομιμοποίηση του αιτούντος δανειστή για δικαστική υποκατάσταση
– Η δήλωση υποκατάστασης στον υπάλληλο του πλειστηριασμού
– Πολλαπλότητα κατασχέσεων και υποκατάσταση