Νέα

Περιεχόμενα Δίτομου έργου

Δείτε τα κάνοντας κλικ εδώ Ενδεικτικό απόσπαμα παρακάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ I. Εκτελεστοί τίτλοι - Το συμβολαιογραφικό έγγραφο ως εκτελεστός τίτλος - Η περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης... read more →

Δίτομο Έργο «Συμβολαιογραφικό Δίκαιο», του Τάσου Αθανασόπουλου

ΤΟ ΔΙΤΟΜΟ ΕΡΓΟ  «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» του Τάσου Αθανασόπουλου, τιμηθέν με έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών,  ΕΠΑΝΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ 2.200 ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟ  ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ. Ο Α’ Τόμος, στον οποίο περιλαμβάνεται... read more →